Konopiště

Konopiště

Konopiště je známé díky zámku ze 14. století, který kdysi sloužil šlechtě jako bašta v zápase o moc s králem. O šest století později se z něj stala rezidence někdejšího nástupce rakouského trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Ten vzhledem k tomu, že si vzal neurozenou dívku a rakouská šlechta jím pohrdala, potřeboval působivé letní sídlo, které by mu ostatní aristokraté mohli závidět. František Ferdinand nešetřil penězi na přestavbu zámku zpět do původní gotické podoby. Naplnil 82 místností výstředními sochami, obrazy a dalšími kuriozitami. Jeho sen byl osudem přetržen v roce 1914 v Sarajevu, kde byl arcivévoda zavražděn. Atentát dal do pohybu události vedoucí k první světové válce.

Zámek s vysokými, kulatými novogotickými věžemi stojí v překrásné, pečlivě upravené zahradě s pískovcovými sochami antických bohů, jejichž autorem je Matyáš Bernard Braun.

Ve Velké zbrojnici na třetím poschodí se nachází cenná sbírka historické vojenské výzbroje ze 16. až 18. století. Kromě ní je k vidění vybraná sbírka nábytku, drapérií, soch, obrazů, porcelánu a velké množství loveckých trofejí.

Během druhé světové války byl zámek připojen k výcvikovému středisku jednotek SS – sídlil zde jejich vrchní štáb. Některé části cenných sbírek byly převezeny do Prahy, Salcburku a dalších míst v Rakousku a Německu. Po válce byly všechny zabavené cennosti vystopovány a navráceny zpět na Konopiště.

Všechny expozice byly vytvořeny ve snaze o zachování co největší autenticity na základě archivních materiálů, soupisů mobiliáře a dobových fotografií.