Český Krumlov

Český Krumlov

Český Krumlov, malebné jihočeské město založené ve středověku, v němž po přibližně 300 let sídlila rodina Rožmberků, leží blízko hranice s Rakouskem a Německem, 170 km na jih od hlavního města Prahy. Žádné z přilehlých měst či vesnic s otevřenými náměstími a směsicí starých a nových domů vás nepřipraví na krásu Starého města. Vltava tu, stejně jako v Praze, dělá zázraky a obtáčí se kolem města v téměř úplném kruhu. Na jejím opačném břehu se tyčí pyšný hrad, svou velikostí a okázalostí srovnatelný s kterýmkoli jiným hradem v zemi.

Díky své jedinečnosti bylo město v roce 1963 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. Význam Českého Krumlova jako unikátní národní historické památky vyvrcholil v roce 1992, kdy bylo město zapsáno do seznamu mezinárodní organizace UNESCO. Krumlov tak byl zařazen mezi památky světového významu, jimž je třeba věnovat výjimečnou péči, pozornost a bezvýhradnou podporu. Jedinečné jádro města zahrnuje více než 300 historických budov. Jeho atmosféra je nepřekonatelná.

Krumlovský hrad, po Pražském hradě druhý největší v Čechách, má pět nádvoří a rozlehlý park. Pyšní se také rozsáhlou sbírkou renesančního a barokního umění. Kulturní a společenské události, umělecké galerie, mezinárodní divadelní a hudební festivaly a historické slavnosti se podílejí na šíření slávy města v současnosti. Vzhledem k rozsáhlému kulturnímu životu a turistické atraktivnosti se z Českého Krumlova stalo významné kulturní, společenské a obchodní centrum.