Český Šternberk

Český Šternberk

V noci může tato starobylá stavba ze 13. století, tyčící se na zalesněném pahorku nad řekou Sázavou, bezpochyby nahánět hrůzu. I přes den je hrad impozantní, i když již nepůsobí zdaleka tak strašidelně. Ve druhé polovině 17. století byl zásadně zrenovován a silně opevněn poté, co jej v roce 1467 dobylo vojsko Jiřího z Poděbrad a později byl rodu Šternberků navrácen v troskách.

Během sezóny je možné navštívit některé z místností, vybavených dobovým nábytkem (převážně rokokovým). V dnešní době působí exteriér hradu značně jednolitě a zcela zakrývá původní gotickou bohatost a členitost. To samé platí i pro vnitřek – jen malé množství původních gotických prvků přežilo několikanásobné renovace. Jsou zde barokní místnosti s umělecky vysoce hodnotným dobovým nábytkem doplněným novějšími kusy z 19. století. Některé sály jsou vyzdobeny krásnými štukovými dekoracemi (například Rytířský sál). Další místnosti jsou věnované důležitým představitelům rodiny Šternberků. Kromě mnoha jiných se zde nachází výjimečně rozsáhlá sbírka grafických listů ze 17. století. Součástí hradu je také výstava historických zbraní, loveckých trofejí a romantický příběh o pokladu ukrytém v prastarých zdech.